İdeal evlilik yaşı kaçtır? Evlilikte yaş farkı önemli mi?

“Allah size kendi nefslerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı…” (en-Nahl, 16/72) ayetinde zikredildiği gibi evlilik, dinimizce teşvik edilen sünnetlerden biridir. Peki İslamda evlilik için belirlenen bir yaş var mı? Peygamber Efendimiz (SAV)’in evlilik ile ilgili hadisleri nelerdir? Kadınlarda ve erkeklerde ideal evlilik yaşı kaçtır? Evlilikte yaş farkı problem midir?

Haramdan sakınmak ve günahlardan korunmak için bizlere adeta kalkan vazifesi gösteren evlilik hayatı, dinimizce müstehap görülen davranışlardan biridir. Toplum içerisinde zinadan korunup, harama bulaşmamak için aslında çok büyük bir kurtarıcımız olan evlilik, başlıca bazı şartları bir arada bulunduran kimselerin vakti zamanı gelince uygulaması gereken en önemli gerekliliktir. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)’in evlenme çağına eren gençlerin haramdan korunmaları için evliliği teşvik eden bir konuşmasında, “Ey gençler, sizden evlenmeye gücü yeten kimse hemen evlensin; zira evlilik gözü haramdan en iyi koruyan ve tenasül uzvunun en sağlam kalesidir. Evlenmeye imkânı olmayan ise oruç tutsun; zira oruç şehveti kırmaktadır… (Buhâri, Savm, 1, Nikâh, 2 3; Müslim, Nikâh,1, 3; Ebû Dâvûd Nikâh, 1, İbn Mâce, Nikâh, 1). buyurmaktadır. İslamiyette evliliğin yaşı konusunda belirlenen bir sınır olmasa da Peygamber Efendimiz (SAV), üç şeyde acele edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bekar kişilerin Zina tehlikesine” bulaşmaması için kendisini hazır hisseden kişilerin evlenmesinin daha hayırlı olduğunu söyleyerek şöyle buyurmuştur:“Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenâzeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi.” (Tirmizî, Salât, 13/171).

KADINLARDA VE ERKEKLERDE İDEAL EVLİLİK YAŞI KAÇTIR?

Dini açıdan baktığımızda kadınlar ve erkekler için belirlenen yani kesinlikle şu yaşa gelen kadınlar ya da erkekler evlenmelidir diye bir kaide yoktur. Ancak evlilik hayatı içerisinde problem olabilecek kadar yaş farklılıkları, eşlerin birbirine uyum sağlaması bakımından önemli bir konudur. Buluğ çağına eren kimselerin vücudunda görülebilecek fizyolojik ve ruhsal farklılıkların meydana gelmesi artık evlilik hayatının başlanabileceğini sinyallerini gösterebilir.

 “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) hadisinden anlaşılacağı gibi evlilik hayatı günahlardan sakınmamız için çok önemli bir gerekliliktir. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), evliliğin önemi ile ilgili şöyle buyurmaktadır:

“Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!” (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131)

Evlilik görüşmesinde dini hususta dikkat edilmesi gerekenlerhaberini okumak için

Eş seçiminde nelere dikkat edilmeli?haberini okumak için

EVLİLİKTE YAŞ FARKI ÖNEMLİ Mİ? ERKEĞİN KADINDAN KÜÇÜK OLMASI…

Kimileri evlilikte erkeğin kadından küçük olmasını yadırgarken, kimileri de biyolojik yaş farkının sevginin yanında önemsiz olduğunu savunur. Kadınlar erkeklere göre daha erken yaşta olgunlaştıkları için erkeğin kadına göre büyük olması evlilik sürecinde daha az problem ortaya çıkarır. Çünkü yaşı küçük olan erkekler, kendilerine göre olgun olan eşlerine uyum sağlamak için daha büyük bir çaba göstermeleri gerekir.

Yaşın ilerlemesiyle anne olma duygusu artış gösteren kadınlar, eşinde baba olma sorumluluğunu kaldırabilecek seviyede olmadığını görmek hayal kırıklığına uğratacaktır. Bu durum göz önünde bulundurularak evlilik düşünülmelidir. Öyle ki Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), evlilik için eş seçerken aranacak özelliklerle ilgili buyurduğu,

“Kadın dört şey için nikâhlanır: Malı için, soyu-sopu için, güzelliği için ve dini için… Eli kuruyasıca; sen dini bütün olanı seç (ki, sıkıntı çekmeyesin).” (Buhârî, Nikâh,15; Müslim, Radâ’ 4) hadisinde herhangi bir yaş kriteri göze çarpmamaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir