Şunun için etiket arşivi: imam nikahında boşama

Günümüzde özellikle de muhafazakar kesimde evlenecek olan kimselerin resmi nikahtan önce evliliklerini Allah (c.c)’un huzurunda taçlandırmak istedikleri imam nikahında bilinmesi gereken tüm ayrıntıları sizler için derlemeye çalıştık. Dini nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır? İmam nikahında sorulan sorular nelerdir? Dini nikahın geçerli olması için yerine getirilmesi gereken şartlar…

Halk arasında daha çok ‘İmam nikahı’ tabiri olarak kullanılan dini nikah, bazı şartların yerine getirilmesi ile çiftlerin Allah (c.c.)’un huzurunda kıydığı nikah akitidir. Karşılıklı anlaşma ve sözleşme ile yapılan nikah akiti yani evlilik, Peygamber Efendimiz (SAV)’in de biz Müslüman kimseler için uygun görüp haramdan kaçınmamız için bizlere yol gösterdiği sünnetlerden biridir. Sadece “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) hadis-i şerifine baktığımızda bile evliliğin gerek dünya gerek de ahiretimizi kurtarmak için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Bu düşünce ile beraber görücü usulü ya da diğer usullerle tanışmış kimselerin, birbirlerine uygun gördükleri adaylarla ailelerinin rızasını alarak evlenmek çok önemlidir. Peki İslama göre nikah akiti nasıl gerçekleştirilmelidir? Dini nikah nedir? İmam nikahı kıyarken neler sorulur? İmam nikahının şartları nelerdir? Resmi nikah öncesi dini nikahın önemi nedir? Dini nikah (imam nikahı) hakkında en çok sorulan sorular…

Muhafazakar ailelerin resmi nikahtan önce yaptıkları imam nikahının geçerli sayılabilmesi için dinimizce bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Şartların eksiksiz yerine getirilmesi halinde nikahın sahih olacağı için dini nikah kıyılmasını isteyen kimselerin bilmesi ve yerine getirmesi gereken hususlar şunlardır:

1- Evlenmek isteyen eş adaylarının ya da vekaletlerinin verdikleri kişilerin hazır olması.

2- Kendi hür iradeleri ile erkeğin ve kızın nikah akitini gerçekleştirmesi için ”Kabul ettim” demesi lazımdır.

3- Maliki mezhebine göre nikahın gizli kalmaması yani duyurulması gerekir. 

4- Kız tarafının velisinin izni bulunmalıdır. (Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göre)

5- Ergenlik çağına girmiş, akıllı 2 erkek ya da 1 erkek 2 kadın şahidin bulunması şarttır. (Erkek şahit kesin olacak)

NİKAH DUASI NEDİR? DİNİ NİKAH KIYILIRKEN NE SÖYLENİR? DİNİ NİKAH DUASI  ARAPÇA OKUNUŞU

TÜRKÇE OKUNUŞU:

“Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.”

“Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.”

“Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â.

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.”

İSLAMA GÖRE EVLİLİK NASIL OLMALI? EŞ SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dini inancımıza göre evlilik yapacak olan kız ve erkek tarafının eş seçiminde dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen evlilikler, Allah (c.c) katında uygun görülmüştür. Evlilik yolunda dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar…

– Müslüman bir kızın/erkeğin eşi olacak olan kimse muhakkak Müslüman olmalıdır. Allah (c.c)’un (Evlenilmez) buyurduğu emri inkar edilirse kafir olunur, dikkat etmek gerekir.

– Eş adaylarının her konuda birbirine denk olması önemli bir konudur. Taraflardan birinin Salih Müslüman olması, namaz kılması, içki ve kumar gibi haramlardan uzak durması uygun görülmektedir.

– Az ya da çok olmak üzere (isteğe bağlı) Mehir istemenin vacip olduğu bilinmektedir.

– Birbiriyle süt kardeş olan kimselerin evlilik yapması dinimizce uygun görülmemektedir.

– Evlenecek kimselerdeki her iki tarafın aile rızası bulunmalıdır.

AİLE RIZASI OLMADAN KIYILAN GİZLİ NİKAH GEÇERLİ OLUR MU?

İslami evlilikte nikahın gizli ve denetimsiz bir şekilde yapılması uygun görülmez. Nikah için kızın velisinin izni olması olmazsa olmaz kurallardandır. Ailenin, damat adayını ve ailesini araştırması gerekmektedir. Elde edilen sonuç itibari ile evlilik için onay alınır ya da alınması bu ailenin kararına bağlıdır. Eğer kız ya da erkek ailesini dinlemeyip tek başına karar alarak imam nikahı kıyacaksa böyle yapmak yerine güzel bir dil ile eğer nikah kıyılmazsa dini anlamda sıkıntı olabileceği ya da gerekçe her ne ise o anlatılmalıdır.

Hadis-i şerif: Gençler! Kimin maddi imkânı varsa hemen evlensin. Kim de maddi imkân bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” (Buhâri, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1)

RESMİ NİKAHTAN ÖNCE DİNİ NİKAH KIYMAK DOĞRU MU? NİŞANLIYKEN NİKAH KIYMAK…

Zinaya bulaşmamak adına resmi nikahı beklemek istemeyen kişilerin öncesinde imam nikahı olarak da ifade edilen dini nikahı kıyması netice itibari ile bazı sıkıntıları beraberinde getirebilmektedir. Resmiyette hiçbir belgesi olmayıp yalnızca imam nikahına güvenerek düğün tarihinde çok öncesinde imam nikahı kıydırmak, şahitlerle olsa bile tehlikeli bir durumdur. İmam nikahının kıyılması ile çiftlerin karı-koca sayılması halinde kadının erkeği boşama yetkisi yoktur.

NİKAH NASIL DÜŞER? DİNİ NİKAHTA BOŞAMA…

Dini nikahta yani imam nikahında boşamayı erkek yapabilir. Buradaki boşama resmi nikahtaki gibi gerçekleşmez. Erkeğin kadını boşaması 3 bağ halinde ‘Boşadım’ demesi gerçekleşir. Belirli aralıklarla ya da tek seferde 3 kez boşadım demek ile dini nikah düşer.

BOZULAN NİKAH NASIL TAZELENİR? NİKAH TAZELEME ŞARTLARI

Bilinçsiz bir şekilde gerçekleşen boşanma sürecinde kişiler sorumlu değildir. Ancak bilinçli ve iradeli şekilde gerçekleştirilen boşanma nazı şartlarla tazelenebilir. Burada nikah için tekrardan mehir verilmesi gerekmez. 2 erkek şahidin bulunması gerekir. Her iki tarafında ‘kabul ettim’ beyanında bulunması lazımdır. Zorunlu olmamakla beraber isteğe göre Fatiha Suresi okunabilir.

Günümüzde özellikle de muhafazakar kesimde evlenecek olan kimselerin resmi nikahtan önce evliliklerini Allah (c.c)’un huzurunda taçlandırmak istedikleri imam nikahında bilinmesi gereken tüm ayrıntıları sizler için derlemeye çalıştık. Dini nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır? İmam nikahında sorulan sorular nelerdir? Dini nikahın geçerli olması için yerine getirilmesi gereken şartlar…

Halk arasında daha çok ‘İmam nikahı’ tabiri olarak kullanılan dini nikah, bazı şartların yerine getirilmesi ile çiftlerin Allah (c.c.)’un huzurunda kıydığı nikah akitidir. Karşılıklı anlaşma ve sözleşme ile yapılan nikah akiti yani evlilik, Peygamber Efendimiz (SAV)’in de biz Müslüman kimseler için uygun görüp haramdan kaçınmamız için bizlere yol gösterdiği sünnetlerden biridir. Sadece “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) hadis-i şerifine baktığımızda bile evliliğin gerek dünya gerek de ahiretimizi kurtarmak için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Bu düşünce ile beraber görücü usulü ya da diğer usullerle tanışmış kimselerin, birbirlerine uygun gördükleri adaylarla ailelerinin rızasını alarak evlenmek çok önemlidir. Peki İslama göre nikah akiti nasıl gerçekleştirilmelidir? Dini nikah nedir? İmam nikahı kıyarken neler sorulur? İmam nikahının şartları nelerdir? Resmi nikah öncesi dini nikahın önemi nedir? Dini nikah (imam nikahı) hakkında en çok sorulan sorular…

Muhafazakar ailelerin resmi nikahtan önce yaptıkları imam nikahının geçerli sayılabilmesi için dinimizce bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Şartların eksiksiz yerine getirilmesi halinde nikahın sahih olacağı için dini nikah kıyılmasını isteyen kimselerin bilmesi ve yerine getirmesi gereken hususlar şunlardır:

1- Evlenmek isteyen eş adaylarının ya da vekaletlerinin verdikleri kişilerin hazır olması.

2- Kendi hür iradeleri ile erkeğin ve kızın nikah akitini gerçekleştirmesi için ”Kabul ettim” demesi lazımdır.

3- Maliki mezhebine göre nikahın gizli kalmaması yani duyurulması gerekir. 

4- Kız tarafının velisinin izni bulunmalıdır. (Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göre)

5- Ergenlik çağına girmiş, akıllı 2 erkek ya da 1 erkek 2 kadın şahidin bulunması şarttır. (Erkek şahit kesin olacak)

NİKAH DUASI NEDİR? DİNİ NİKAH KIYILIRKEN NE SÖYLENİR? DİNİ NİKAH DUASI  ARAPÇA OKUNUŞU

TÜRKÇE OKUNUŞU:

“Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.”

“Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.”

“Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â.

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.”

İSLAMA GÖRE EVLİLİK NASIL OLMALI? EŞ SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dini inancımıza göre evlilik yapacak olan kız ve erkek tarafının eş seçiminde dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen evlilikler, Allah (c.c) katında uygun görülmüştür. Evlilik yolunda dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar…

– Müslüman bir kızın/erkeğin eşi olacak olan kimse muhakkak Müslüman olmalıdır. Allah (c.c)’un (Evlenilmez) buyurduğu emri inkar edilirse kafir olunur, dikkat etmek gerekir.

– Eş adaylarının her konuda birbirine denk olması önemli bir konudur. Taraflardan birinin Salih Müslüman olması, namaz kılması, içki ve kumar gibi haramlardan uzak durması uygun görülmektedir.

– Az ya da çok olmak üzere (isteğe bağlı) Mehir istemenin vacip olduğu bilinmektedir.

– Birbiriyle süt kardeş olan kimselerin evlilik yapması dinimizce uygun görülmemektedir.

– Evlenecek kimselerdeki her iki tarafın aile rızası bulunmalıdır.

AİLE RIZASI OLMADAN KIYILAN GİZLİ NİKAH GEÇERLİ OLUR MU?

İslami evlilikte nikahın gizli ve denetimsiz bir şekilde yapılması uygun görülmez. Nikah için kızın velisinin izni olması olmazsa olmaz kurallardandır. Ailenin, damat adayını ve ailesini araştırması gerekmektedir. Elde edilen sonuç itibari ile evlilik için onay alınır ya da alınması bu ailenin kararına bağlıdır. Eğer kız ya da erkek ailesini dinlemeyip tek başına karar alarak imam nikahı kıyacaksa böyle yapmak yerine güzel bir dil ile eğer nikah kıyılmazsa dini anlamda sıkıntı olabileceği ya da gerekçe her ne ise o anlatılmalıdır.

Hadis-i şerif: Gençler! Kimin maddi imkânı varsa hemen evlensin. Kim de maddi imkân bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” (Buhâri, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1)

RESMİ NİKAHTAN ÖNCE DİNİ NİKAH KIYMAK DOĞRU MU? NİŞANLIYKEN NİKAH KIYMAK…

Zinaya bulaşmamak adına resmi nikahı beklemek istemeyen kişilerin öncesinde imam nikahı olarak da ifade edilen dini nikahı kıyması netice itibari ile bazı sıkıntıları beraberinde getirebilmektedir. Resmiyette hiçbir belgesi olmayıp yalnızca imam nikahına güvenerek düğün tarihinde çok öncesinde imam nikahı kıydırmak, şahitlerle olsa bile tehlikeli bir durumdur. İmam nikahının kıyılması ile çiftlerin karı-koca sayılması halinde kadının erkeği boşama yetkisi yoktur.

NİKAH NASIL DÜŞER? DİNİ NİKAHTA BOŞAMA…

Dini nikahta yani imam nikahında boşamayı erkek yapabilir. Buradaki boşama resmi nikahtaki gibi gerçekleşmez. Erkeğin kadını boşaması 3 bağ halinde ‘Boşadım’ demesi gerçekleşir. Belirli aralıklarla ya da tek seferde 3 kez boşadım demek ile dini nikah düşer.

BOZULAN NİKAH NASIL TAZELENİR? NİKAH TAZELEME ŞARTLARI

Bilinçsiz bir şekilde gerçekleşen boşanma sürecinde kişiler sorumlu değildir. Ancak bilinçli ve iradeli şekilde gerçekleştirilen boşanma nazı şartlarla tazelenebilir. Burada nikah için tekrardan mehir verilmesi gerekmez. 2 erkek şahidin bulunması gerekir. Her iki tarafında ‘kabul ettim’ beyanında bulunması lazımdır. Zorunlu olmamakla beraber isteğe göre Fatiha Suresi okunabilir.